top of page

Biogroenten

Koen heeft een biobedrijf in omschakeling. Dat wil zeggen dat hij nu al werkt volgens de methoden van de biologische teelt, en dat hij hoopt zichzelf binnenkort ook echt bioboer te mogen noemen. Want dat word je niet zomaar. Vooraleer een plantaardig product biologisch mag verkocht worden, moeten de percelen een omschakelingsperiode ondergaan. De omschakelingsperiode voor eenjarige gewassen duurt twee jaar. Koen is dus nog maar net bezig met biologische groenteteelt. Hij heeft geen achtergrond in de landbouw, maar volgde een opleiding en ziet volop kansen in de biologische landbouw.
En hij is niet alleen. Zowel vanuit de versmarkt als de verwerkende en diepvriesindustrie is er een toenemende vraag naar fijne en grove biologisch geteelde groenten. Als er tekorten zijn op de binnenlandse markt, wordt dat nu nog vaak ingevuld door buitenlandse producten. Een gemiste kans voor (potentiële) Vlaamse bioboeren dus, zeker aangezien sommige afnemers aangeven bereid te zijn om voorrang te geven aan binnenlandse producten.
Koen wil met zijn groente niet naar de industrie gaan. Hij verkoopt ze rechtstreeks op de akker, in groentepakketten en op de markt in Mechelen. Dat laatste doet hij in samenwerking met enkele andere bioboeren uit de streek. 

Maar wat is bio nu eigenlijk precies? Biologische producten worden geproduceerd zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Respect voor de leefomgeving van plant, dier en mens wordt hoog in het vaandel gedragen. Centraal staat het streven naar een kringloop op of tussen de bedrijven. De dierlijke productie levert de noodzakelijke organische mest voor de plantaardige teelten. De akkers leveren hoogwaardig voedsel voor de mens of voeder voor het vee. Een goede bodemvruchtbaarheid en een ruime vruchtafwisseling vormen daarbij de basis. Het gebruik van de termen ‘bio’ of ‘biologisch’ is wettelijk beschermd en gecontroleerd. Dit betekent dat bioproducten wettelijk gezien aan bepaalde regels moeten voldoen, net als de bedrijven die ze verkopen. Pas als je aan al die regels voldoet, mag je dus het label ‘bio’ dragen.

Wist je dat?

  • Bioboeren hun groenten wel mogen sproeien? Maar dan wel enkel met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. In Europa zijn er zo 24 stoffen toegelaten.

  • Een landbouwer ‘in omschakeling’ al aan alle bionormen voldoet? Hij mag weliswaar zijn producten nog niet als  biologisch verkopen. Dat mag hij pas wanneer hij het officiële biocertificaat behaalt. 

Meer weten 

over de sector 

Verse groenten te koop

Meer weten 

over het bedrijf van Koen 

Koen.jpg
bottom of page