top of page

ONZE 4 PROEFBEDRIJVEN

HOOIBEEKHOEVE

PROEFBEDRIJF PLUIMVEEHOUDERIJ VZW

PROEFCENTRUM HOOGSTRATEN

PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT

Nieuwe technieken en innovaties uittesten voordat ze in de stal gebruikt worden? En zoeken naar steeds betere én duurzamere manieren om voedsel te produceren? Dat is waar de Antwerpse praktijkbedrijven dagelijks mee bezig zijn. Ze zijn een belangrijke schakel tussen het wetenschappelijk onderzoek en de land- en tuinbouwer. In hun ultramoderne stallen en serres worden nieuwe ideeën en technieken getest onder praktijkomstandigheden. Zo creëren ze waardevolle en objectieve informatie waarmee de land- en tuinbouwer aan de slag kan op zijn bedrijf. Samen zorgen ze ervoor dat de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven elke uitdaging aankunnen en ook in de toekomst rendabel en duurzaam kunnen blijven produceren. 

HOOIBEEKHOEVE

De Hooibeekhoeve is een professioneel melkveebedrijf dat praktijkonderzoek doet bij melkvee en voedergewassen. Ze huisvesten zowel jongvee als melkvee. In de stallen lopen onderzoeken rond voeder, huisvesting, dierenwelzijn, vruchtbaarheid en antibiotica. Op het land gaat de aandacht voornamelijk naar bemesting, bodem en variëteiten- en soortenkeuze van voedergewassen. In al hun onderzoeken streven ze naar een verduurzaming van de melkveehouderij op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

Hooibeekhoeve

PROEFBEDRIJF PLUIMVEEHOUDERIJ VZW 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij doet praktijkonderzoek naar het houden van leghennen en vleeskuikens. Zij beschikken over ultramoderne stallen die afgestemd zijn op de huidige reglementeringen. De thema’s die aan bod komen in hun onderzoek zijn dierenwelzijn, milieuvrijwaring, energie-efficiëntie en arbeidsefficiëntie. Met hun resultaten informeren ze pluimveehouders over de mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees en eieren te produceren. Ze houden hierbij rekening met actuele normen en waarden en de evoluties ervan.

Proefbedrijf Pluimveehouderij

PROEFCENTRUM HOOGSTRATEN

Het Proefcentrum Hoogstraten doet praktijkonderzoek en voorlichting rond de teelten van aardbeien, tomaat en paprika. Jaarlijks worden er een 160-tal proeven onder glas en in openlucht uitgevoerd. Hiervoor beschikken ze over een performante en uiterst moderne onderzoeksinfrastructuur. Hun onderzoeken zetten steeds in op actuele thema’s zoals rassenonderzoek, het uittesten van innovatieve teelttechnieken en onderzoek naar duurzame productiemiddelen in de diverse teelten. 

Proefcentrum Hoogstraten

PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT

Het Proefstation voor de Groenteteelt is een onderzoekinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. In hun serres groeien onder andere tomaten, paprika’s en sla. Ook op het veld vinden we verschillende teelten terug. Via praktijkonderzoek zoeken ze naar toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor de groentesector. Hierbij gaan ze steeds duurzaam te werk met aandacht voor milieu en klimaat.

Proefstation Groenteteelt

Boerenbond

Boerenbond behartigt de belangen van alle land- en tuinbouwers, of het nu in hoofd- of in bijberoep is. Het is de belangrijkste vertegenwoordiger van de sector in ons land. Het is in oorsprong een katholieke beweging die al in 1890 werd opgericht.

Land- en tuinbouwers kunnen een beroep doen op de expertise van Boerenbond. Zo bundelt Boerenbond allerlei nuttige informatie voor de boeren en biedt het zelfs opleidingen aan. Daarnaast verdedigt Boerenbond de belangen van de sector bij de politiek.
Maar Boerenbond is meer dan alleen maar een belangenbehartiger van de land- en tuinbouwers. Het vertegenwoordigt ook alle mensen en gezinnen die op het platteland leven, of ze nu actief zijn in de land- en tuinbouw of niet.

Zo heeft het ook verenigingen onder zijn dak als KVLV, vrouwen met vaart, de jeugdbeweging KLJ, en LRV, de paardensportbond. Op die manier is Boerenbond meer dan louter een beroepsorganisatie.

ABS

ABS of het Algemeen Boerensyndicaat verdedigt de belangen van boeren en tuinders. ABS is politiek neutraal. Het vindt deze neutraliteit belangrijk, omdat het een aanspreekpunt moet kunnen zijn voor alle politieke families. Landbouw is een te belangrijke sector, zegt het, om afhankelijk te zijn van één of andere strekking of politieke partij.

Het ABS vond zijn oorsprong in het boerenprotest in de jaren 1960. Dat begon in Frankrijk vanwege de onvrede over de algemene malaise in de sector, de slechte prijzen en het Europese landbouwbeleid. De drietand was in die tijd het strijderssymbool van de land- en tuinbouwers en die drietand vinden we nog altijd terug in het logo van ABS.

Intussen telt de organisatie zo’n 4000 leden. Die kunnen bij ABS terecht voor raad en informatie die nuttig is voor iedereen die met de landbouwsector begaan is.

bottom of page