top of page

Pluimvee

Het bedrijf van boer Hendrik is een opfokbedrijf voor leghennen. Dat betekent dat de kippen hier toekomen als eendagskuikens. Ze blijven hier tot ze oud genoeg zijn om zelf eieren te leggen en dan verhuizen ze naar een legkippenbedrijf. Op het bedrijf bij Hendrik leren ze springen en zich bewegen, zodat ze later in hun nieuwe stal ook goed bij eten, drinken en nesten kunnen komen. Samen met de proefbedrijven doet Hendrik aan onderzoek naar onder andere dierenwelzijn. Via emissie-reducerende maatregelen (zoals bepaalde filters) zorgt hij ervoor dat zijn stal zo weinig mogelijk stikstof en ammoniak uitstoot. 

De levenscyclus van een kip verloopt erg snel. 25 uur na de bevruchting legt de kip al een bevrucht ei. Op een pluimveebedrijf worden de bevruchte eieren opgevangen en gedurende 21 dagen uitgebroed in een broedmachine. Dat is een grote verwarmde kast met laden die de eieren op de juiste temperatuur houdt, en ze regelmatig draait, net zoals de hen dat doet. 

Na 21 dagen komen de kuikens uit het ei. Vrouwelijke kippen verhuizen dan ofwel naar een vleeskippenstal, ofwel naar een broedkippenstal waar ze later zelf voor nageslacht zorgen, ofwel naar een opfokbedrijf voor leghennen zoals dat van Hendrik. Bij Hendrik leggen de kippen zelf geen eieren. Dat doen ze pas in hun volgende ‘woonst’: het legkippenbedrijf. 

Wist je dat?

  • We nog altijd niet weten wie er eerst was: de kip of het ei?

  • Vleeskippen na ongeveer 6 weken al goed 2 kilogram wegen en slachtrijp zijn. 

  • Er druk wordt geïnnoveerd in de pluimveesector. Het Nederlandse bedrijf Kipster (www.kipster.nl) is daarvan een heel mooi voorbeeld. 

Meer weten 

over de sector 

haan
bottom of page